Culto – Domingo de Ramos

Leituras: Sl 118.19-29 ou Sl 31.9-16 Zc 9.9-12 Fp 2.5-11 Mc 14.1-15.47 ou Mc 15.1-47 ou Jo 12.20-43